A-0590CA EXHAUST VALVE 25 -36 HP (4pcs) \7,900
A-0590D EXHAUST VALVE 30 mm (8 mmステム 4pcs) \6,500
A-0590E EXHAUST VALVE 32 mm (8 mmステム 4pcs) \6,500
A-0590EJ EXHAUST VALVE 32 mm (9 mmステム 4pcs) \14,500


36HPエンジンのインテークバルブで4本のSET販売になります。

A-0590A INTAKE VALVE 33 mm (8 mmステム 4pcs) \8,500
A-0590B INTAKE VALVE 35.5 mm (8 mmステム 4pcs) \6,500
A-0590C INTAKE VALVE 39 mm (8 mmステム 4pcs) \6,500

タイプ21700cc-2000ccエンジンのエキゾーストバルブで1本のバラ売り(EA)になります。

36HPエンジンのエキゾーストバルブで4本のSET販売になります。


40HP以上のエンジンのインテークバルブで4本のSET販売になります。

タイプ2 1700cc-2000ccエンジンのインテークバルブで1本のバラ売り(EA)になります。

写真のバルブは A−0590EJの9mmステムのタイプになります。

INTAKE  VALVE 36HP
A-0590AA INTAKE VALVE 36 HP (4pcs) \7,900
A-0590G INTAKE VALVE 39.3 mm T/2 1.7-1.8L \3,700
A-0590GA INTAKE VALVE 41.0 mm T/2 1800cc \3,700
A-0590H INTAKE VALVE 37.5 mm T/2 2000cc \3,700
A-0590I EXHAUST VALVE 34.0 mm T/2 74-75 (EA) \3,700
A-0590J EXHAUST VALVE 33.0 mm T/2 76-79 (EA) \3,700
INTAKE  VALVE 33mm / 35.5mm / 39mm
A-0579 ステンレスバルブ 33.0mm (EA)MANLEY \6,400
A-0580 ステンレスバルブ 35.5mm (EA)MANLEY \6,400
A-0581 ステンレスバルブ 37.5mm (EA)MANLEY \6,400
A-0582 ステンレスバルブ 40.0mm (EA)MANLEY \6,400
A-0583 ステンレスバルブ 42.0mm (EA)MANLEY \6,400
A-0584 ステンレスバルブ 44.0mm (EA)MANLEY \6,400
INTAKE  VALVE T/2 LATE
EXHAUST VALVE 25−36HP
EXHAUST VALVE 30mm / 32mm
36HP
1本のバラ売り
36HP
1本のバラ売り
インテーク & エキゾースト バルブa39
EXHAUST VALVE T/2 LATE
1本のバラ売り
ステンレス バルブ 33.0mm−44.0mm